Archive for Aralık 2013 | Monthly archive page

E. A. Zamane Çocukları

Ara
2013
10

posted by on Eğitim

“Sağ”ımı ve “sol”umu kalem tutan elimin nasırlı parmağından ayırt etmeyi öğrendim çocukluğumda , şimdiki çocuklar ise bilgisayar oyunlarından hemen öğreniyorlar “left” ve “right”ı.

Elif Koray