Nurten NAYİR Kaleminden: İş Sağlığı Ve Güvenliği Faliyetlerinde İK Departmanlarının Rolü

 

Merhabalar,
Sevgili Gücümüz İnsan Okuyucuları ve Değerli Meslektaşlarım,
Öncelikle genç ve başarılı bir İK sitesi olan Gücümüz İnsan’a konuk köşe yazarı olmaktan onur ve mutluluk duyduğumu belirterek, sevgili Elif Hanım’a ve Serhat Bey’e beni sitelerinde ağırlama nezaketi gösterdikleri için çok teşekkür ederim. Başarılarının güzel paylaşımlarıyla artarak devam etmesini dilerim.
Mesleğini çok seven bir İK’cı gözüyle görüşlerimi ve deneyimlerimi aktaracağım yazımla umarım herkesle faydalı paylaşımlarda bulunmuş olurum.
 
Sizlerle, Ülkemiz açısından son derece önemli bir konunun İK’cı bakış açısıyla önemini paylaşmaya çalışacağım. Bu konu hepimizin son zamanlarda daha fazla yakından takip ettiği, insan unsurunun değerini tartışmasız bir şekilde ortaya koyan, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri ve bu faaliyetlerde İK Departmanlarının rolüdür.


 
Genelde İSG faaliyetleri, uzmanlığı mühendis olan arkadaşların çalışması konusu olarak görülür ve bu bakış açısıyla değerlendirilir. Uzmanlık belgeleri de teknik kökenli bu kişilere verilir.  Ancak iddia ediyorum ki bu konu aslında uzman arkadaşlarla birlikte işi gücü insan olan biz iK’cıların da çalışması konusu içerisine doğrudan giren, üzerinde önemli durulması gereken ciddi bir İK faaliyetidir.
Bu faaliyet şu anda sanayiden sayılan işlerde görev alan İK’cıları yakından ilgilendirse de 2012 yılında çıkması planlanan yeni İSG yasası ile tüm sektörleri ve dolayısıyla tüm İK’cıları kapsayacaktır.
 Bu nedenle elimizden geleni yaparak çalışmalarımızı hızlandırmanın zamanı gelmiştir !!!
Benim İK’cı olarak benimsediğim felsefe; insana değer katabilecek her şey ile ilgilenmektir. Değer, motivasyon unsurları, eğitim, isg faaliyetleri vb bir çok konuyu kapsayabilir. Önemli olan duruma göre uygun zamanda ve uygun çalışmalarla bu değeri yaratmak, uygulamak ve bunu karşı tarafa hissettirerek değişimin takipçisi olmaktır.
İşte çalışanlara verdiğimiz bu değeri hissettirebileceğimiz önemli bir değer unsuru da İSG faaliyetleridir. 
Eylül ayında, İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak, firmamızı temsilen Türkiye’de ilk defa 19. yapılan Uluslar arası Dünya İSG Kongresine katıldım ve kongre mesleğim adına kazandığım müthiş bir deneyim oldu benim için. Özellikle Türkiye’de adımları yavaş yavaş atılan bu anlamlı konu hakkında Dünya’da yapılan çalışmaları görmek, bizzat çalışmayı yapan kişilerle görüşmek gerçekten heyecan vericiydi.
 Anlatılanlar ve paylaşılan istatistikler konunun Dünya boyutunda ne kadar ciddi çalışmalar içerisinde yürütüldüğünün önemli bir göstergesiydi. Kongrenin ev sahibi ise, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdı. “Sağlıklı ve Güvenli Bir Gelecek İçin Küresel Güvenlik Kültürünü Oluşturalım” sloganıyla Haliç Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen kongre, 140 ülke ve 5.600 (3.600 kişi Türkiye’den) katılımcısıyla Dünya Kongreleri arasında en fazla katılımın sağlandığı kongre oldu. 
Ayrıca kongre içerisinde yer alan İSG fuarı da 12.000 kişi tarafından ziyaret edildi. Fuarda, iş güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve detektörleri, yükleme-boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri üreten ve pazarlayan ve sektörle ilgili diğer tüm konularda mal ve hizmet üreten ulusal ve uluslararası 116 firma yer aldı. Türkiye dahil olmak üzere, Dünya ülkelerinden 36 Devlet Bakanı İstanbul Deklarasyonunu imzalayarak Küresel Güvenlik Kültürünü oluşturmak için İSG’ye destek verdiler.
Dünya’da düzenlendiği günden bu yana, önleme kültürünün yaygınlaşması ve İSG ile ilgili yeni bilgi ve tecrübelerin paylaşımına olanak sağlayan, tüm Dünya’daki iş kazalarından kaynaklanan yaralanmaları ve meslek hastalıklarını azaltmak için hükümetler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, çalışanlar ve iş sağlığı güvenliği profesyonelleri bu kongre aracılığıyla bir araya geldi ve yaşanan gelişmeler, sorunlar, iyileştirmeler konusunda fikir alışverişi ve değerlendirme yapma fırsatı bulundu.
 Farklı ülkelerdeki uygulamalar, yürütülen projeler, ve istatistikler başarılı bir şekilde paylaşıldı.
Kongre boyunca, 31 Sempozyum, 5 Bölge Toplantısı, 3 Teknik Oturum, 22 Konuşmacı Köşesi düzenlendi ve 598 poster yayımlandı. Kapanış töreni de görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Kapanış törenindeki konuşmaların ardından, 8. Uluslar arası Multi Medya Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’den ödülü ise, “Aklımız Hayatımızın Anahtarıdır” filmiyle TÜPRAŞ aldı.
 Türkiye ile beraber Brezilya, Almanya, İsviçre, İsveç, Meksika, Malezya, Norveç ve İngiltere gibi ülkeler de filmleriyle ödül aldılar. Toplumda ortak bir güvenlik kültürü oluşturmak ve bunu ilköğretim seviyesine indirgeyerek hayatımızın her alanına taşımak bu kongrede etkilendiğim en çarpıcı mesajlardan biri oldu. 
Dünya’da bu denli önem kazanmış bir konunun Türkiye gündeminde yer alması üstelik yasalaştırılma yolunun açılması gerçekten mutluluk verici bir durum. Yasa Taslağı hazırlandı ve konfederasyonların görüşlerine sunuldu. Sanırım birkaç ay içinde de yasa yürürlüğe girecek. Sadece çalışanları ve işverenleri değil, sivil toplum kuruluşlarını, hükümetleri aslında tüm toplumu sorumlu tutan bu anlayışın, ülkemizde İSG kültürünün oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli katkıları olacağını düşünüyorum.
İK’cılar ile İSG faaliyetleri arasındaki ilişkiye gelince, konu çalışanları koruma işlevimiz ile doğrudan ilişkilidir. Sağlık ve güvenlik önlemleri alınan ve bu önlemlerle korunduğunu hisseden çalışanlardan oluşan işletmelerde, çalışanların iş doyumu ve verimi artarken bu verim işletme verimliliğine de olumlu etkilerle yansıyacaktır. Ortaya çıkan bu verimliliği sağlayarak sürdürmekte İK Departmanının yürüteceği İSG faaliyetleri ile mümkün olacaktır.
İSG kısaca, çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirlerdir. Bu tedbirler içerisine iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunma ile ilgili her türlü önlem girmektedir.
Genel anlamda; çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek, bu doğrultuda çalışanları iş ile ilgili tehdit ve tehlikelerden koruyarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemler ve yerine getirilmesi gereken sistemli çalışmalardır.
2010 yılı rakamlarıyla Türkiye’de kayıtlara geçen 62.903 iş kazası vardır. Bunların 1.444’ü ölümle, 1.976 ise iş görmezlikle sonuçlanmıştır. Kazaların %54’ü ise 50 ve altı çalışanı bulunan iş yerlerinde ve 28-35 yaş arasındaki çalışanlar içerisinde meydana gelmiştir. Rakamlar ciddi sorunlara işaret etmektedir. Üstelik bu rakamlar sadece kayıtlı olanlardır.
İşi insan olan İK’cıların, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını koruması, daha verimli çalışabilmeleri için gerekli önlemleri alması konuları insan kaynakları yönetiminin önemli görevleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle İSG faaliyetlerini incelediğinizde İK Departmanlarının İSG faaliyetleri ile ilgili sürecin yönetilmesinde hukuksal ve prosedürel açıdan ne kadar çok rolü olduğunu anlamak hiç de zor değildir. Çoğu üniversitenin Çalışma Ekonomisi Bölümlerinin İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programlarında İSG konu olarak da anlatılmaktadır.
İK Departmanı İSG ile ilgili ne tür faaliyetleri yürütür, saymakla bitmez ….
İK Departmanı çalışan işe başladığında ve başladıktan sonra gerekli yasal prosedürleri uygulayan ve yürütülmesini sağlayan tek yetkili bölümdür. Bu prosedürler, işe giriş muayenesinden koruyucu ekipmanın sağlanması, ekipmanın düzenli kullanılması, isg talimatlarına uyulmasına kadar geniş bir içeriğe sahiptir. Yalnızca bunlarla da bitmemekte, çalışanın sağlığını koruyucu muayeneler, koruyucu ve önleyici bilgilendirmeler yapmak da İK Departmanlarının çalışmaları içerisinde yer almaktadır.
Ayrıca İSG Faaliyetlerinin yürütülmesinde İK Departmanı şu işleri organize etmektedir:
 • İK Departmanı yürüteceği İSG faaliyetlerinde gerekli çalışmaları uygun bir şekilde yürütebilmesi için üst yönetimin maddi ve manevi desteğini alır,
 • Sağlayacağı bu destekle firma çalışanlarını da bu destekten haberdar ederek firma içinde bir isg kültürü oluşması yönünde organize eder (kısa bilgiler, tanıtıcı videolar vb ile yapılabilir)
 • Sektöre göre, genelde sanayi sektöründe, iç ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri, risk analizi çalışmaları yaptırır, risk arz eden durumlarla ilgili çalışmaları organize eder,
 • Rapor sonuçlarına göre kişisel koruyucu ekipmanları zimmet karşılığı dağıtır,
 • Koruyucu ekipmanların kontrolünü sağlar,
 • Çalışanlara belgeli isg eğitimi aldırır ve düzenli aralıklarla eğitimin tekrarını sağlar,
 • İş ortamında kazaya neden olabilecek durumlarla ilgili çalışanları dinler ve çözüm üretir,
 • İSG Kurulunun üyesidir, önerileriyle kurula yön verir,
 • Çalışanların fiziksel yanında psikolojik açıdan korunmasını sağlar,
 • Çalışanların periyodik muayenelerini yaptırır, sonuçlarını iş yeri hekimi ile takip eder,
 • Çalışanların sağlık sorunlarındaki İSG kökenli nedenleri araştırır,
 • Bilinçlendirme çalışmalarına destek ve yön verir (kitapçıklar, etkinlikler vb).
dediğim gibi yapılanlar ya da yapılacaklar saymakla bitmez… 
Son olarak yararlı bir paylaşım olduğu düşüncesiyle, tüm meslektaşlarımı yeni yasa kapmasında ve her şeyden önemlisi işimizin gücümüzün insan olduğunu unutmayarak, İSG Kültürünün firmalarımızda yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarımızı hızlandırmaya davet ediyorum.
Güvenli, Sağlıklı ve Kazasız Günler diliyorum.
Saygılarımla,
Nurten NAYİR
Suptek Yağ Keçeleri San ve Tic A.Ş.
İnsan Kaynakları Yöneticisi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s